Profily hudebníků z povolání

1963 Aubrecht Václav - klarinet

Václav Aubrecht se narodil v Rokycanech. Jeho otec byl muzikant, hrál klarinet a saxofon, ale hlavně byl varhaník. Asi v deseti letech začíná soukromě studovat klavír u pana Šantory Václava, aby mohl pokračovat ve šlépějích svého otce.  Ve třinácti však opouští klavír a začíná...

1963 Bařtipán František - B trubka

Do Plzně byl převelen v roce 1963 ze Stříbra. Odchází v roce 1984. VHŠ 1955 - 1958.

1963 Bernklau Jiří - B trubka

Bernklau Jiří absolvoval VHŠ v letech 1957-60. Do Plzně nastoupil v roce 1963 a v roce 1965 odchází. Fotografie v profilu je výřez ze společné fotografie z roku 1964.

1963 Bíla Jan - křídlovka

Jan Bíla se narodil na Moravě v Kněždubu okres Hodonín. Jeho otec byl muzikant, klarinetista místní kapely. Jako dítě se učil na trumpetu, a když chodil do Strážnice do měšťanky, hrál již v hudebním souboru. Jeho učitelem byl kapelník otcovy kapely, se kterou začal občas hrát. Tam získával...

1963 Bísek Josef - tenor

K vojenské hudbě Plzeň nastoupil v roce 1963 z Mariánských Lázní - Úšovic. VHŠ 1950 - 1953 tenor a housle. Zemřel v roce 1986.

1963 Blažek Josef - křídlovka

VHŠ 1946 - 1947 housle a křídlovka. K hudbě v Plzni přišel z Mariánských Lázní - Úšovic v roce 1963. Odešel v roce 1965. 

1963 Bohatý Oldřich - lesní roh

Přišel do Plzně z Vysočan v roce 1963. V roce 1966 odchází a mám informaci o jeho dalším působení v operním orchestru Divadla J.K.Tyla v Plzni. VHŠ 1952 - 1955 bicí a lesní roh. Bohužel už není mezi námi, zemřel v roce 2012.

1963 Cermánek Josef - křídlovka

V Plzni od roku 1963, před tím sloužil ve Stříbře. Odchází v roce 1965 k Ústřední hudbě Ministerstva vnitra do Prahy. VHŠ 1957 - 1960.

1963 Černý Antonín - baryton, pozoun

Nastoupil do Plzně v roce 1963. VHŠ (1958-1961). V roce 1964 odchází k vojenské hudbě do Litoměřic.

1963 Davídek Josef - Es, B klarinet

Přichází do Plzně z Banské Bystrice v prosinci 1963. U hudby působil také jako skladník a sloužil až do zrušení muziky v roce 1991. Josef Davídek: Mé vzpomínky na vojenskou hudební školu z let 1949 – 1952. Po zkouškách, které se konaly v Žižkových kasárnách, jsem dostal zprávu, že jsem přijat a mám...

1963 Dokulil Vladimír - B tuba, bicí

Vladimír Dokulil se narodil v Třebíči na Moravě. Z rodičů nebyl nikdo hudebně vzdělaný, jen otec hrával na heligonku. Jako dítě začal hrát soukromě na trumpetu pod vedením učitele Žandy, který mimo jiné učil na VHŠ a také sloužil u vojenské hudby v Brně. (zjištěno: Antonín Žanda učil...

1963 Dvořák Stanislav - tenor, pozoun

Standa přišel k vojenské hudbě v Plzni v roce 1963 ze Stříbra. Sloužil zde do jejího zrušení v roce 1991. VHŠ 1951 - 1954 tenor a housle. Bohužel už není mezi námi.

1963 Hayer František - B trubka

František Hayer se narodil v Jihlavě. Asi v deseti letech začíná hrát na housle. Na popud Františka Melichara, ten sloužil v roce 1962 u vojenské hudby ve Vysočanech ale po zrušení hudby v roce 1963 odešel do Příbrami, dělal úspěšně příjmačky na VHŠ. Hraje na křídlovku a housle....

1963 Hiemer Antonín - B tuba, bicí

V Plzni sloužil od roku 1963 a přišel z Mariánských Lázní - Klimentova. VHŠ 1953 - 1956. Sloužil do roku 1972, kdy náhle zemřel. Měl nemocné srdíčko. Ten druhý den byl u muziky velmi smutný. Byl to nesmírně hodný člověk. Stál jsem mu poslední stráž na pohřbu u rakve spolu s dalšími muzikanty:...

1963 Holtzer Richard - křídlovka

Přišel ze Stříbra do Plzně v roce 1963. Podle mých informací odešel do civilu asi v roce 1966. Pak se ale vrací (1967?) a znovu odchází k hudbě Ministrstva vnitra do Brna (1968?). VHŠ 1956 - 1959 křídlovka a viola.

1963 Klán Jaroslav - pozoun

VHŠ 1946 - 1947 pozouna baryton. Nastoupil k muzice Plzeň v roce 1963 od Posádkové hudby Praha. V roce 1966 odchází do Brna k hudbě Ministerstva vnitra.

1963 Kořínek Josef - B klarinet

Přichází z Mariánských Lázní - Klimentov v roce 1963. VHŠ 1952 - 1955 klarinet a bicí. Sloužil v Plzni do roku 1966. Fotografie je ze srazu v Plzni U Davídků 2013.

1963 Krahulec Bohumil - F tuba

VHŠ 1957 - 1960. Přišel do Plzně ze Stříbra v roce 1963 a odešel v roce 1965.

1963 Krchlík Ladislav - bicí

Z Chebu přišel do Plzně v roce 1963 a odešel v roce 1965. VHŠ 1957 - 1960.

1963 Matějček Jiří - pozoun

Do Plzně přišel v roce 1963 z Mariánských Lázní - Klimentova. Sloužil do roku 1971.

1963 Matýšek Karel - hoboj, Es klarinet

K vojenské hudbě v Plzni přešel z Mariánských Lázní - Klimentova v roce 1963. Odchází v roce 1964 do Brna, k hudbě Ministerstva vnitra. VHŠ 1957 - 1960.

1963 Nádhera Jaroslav - fagot, B klarinet

V Plzni 1963 - 1964. VHŠ 1957 - 1960.

1963 Pošťák Jiří - pozoun

Z Mariánských Lázní - Úšovic k vojenské hudbě Plzeň nastoupil v roce 1963 a odešel v roce 1966.

1963 Rychtera Jaroslav - flétna

Přichází ze Stříbra v roce 1963, odešel v roce 1967.

1963 Šabek Čestmír - B klarinet

Do Plzně byl převelen z Mariánských Lázní - Klimentova v roce 1963. Odešel v roce 1966.

1963 Slavík Karel - lesní roh

Karel Slavík se narodil v Žopech u Holešova. V jedenácti letech začal chodit na housle do LŠU v Holešově, kde po asi dvou letech přidal k houslím ještě křídlovku. Ve čtrnácti letech se přihlásil na příjímací zkoušky do Vojenské hudební školy v Liberci, kam byl přijat v roce...

1963 Straka Jan - dirigent

Dirigent Straka Jan přišel do Plzně v roce 1963 a odešel v roce 1966. Podle mých záznamů zemřel v roce 1968.

1963 Sukup Josef - baryton

Do Plzně přišel v roce 1963 z Chebu. Sloužil zde do roku 1978, kdy odchází učit na LŠU do Rokycan. Bohužel už není mezi námi. Zemřel v roce 1994 ve věku 58 let a je pohřben v Plzni na Ústředním hřbitově. Byl to velmi dobrý muzikant. Nějaký čas vedl estrádní dechovku, kde zpíval mimo jiné také pan...

1963 Tauš Jan - pozoun

Do Plzně nastoupil v říjnu 1963 z Litoměřic a sloužil v Plzni až do zrušení hudby v roce 1991.

1963 Železňák František - kapelník

Kapelník vojenské hudby Plzeň, přišel v roce 1963. Narodil se v Čechách pod Košířem. VHŠ absolvoval na Slovensku ve Spišském Podhradí v roce 1953 a byl přidělen k Posádkové hudbě Praha, tehdy v Praze Ruzyni jako barytonista. Po roce odchárí do Tachova, kde byl kapelníkem Jan Straka. Po čase se díky...

© 2013 - Josef Jelínek - PLZEŇ

Tvorba www stránek zdarmaWebnode